+372 507 82 30 / soiduoppe@gmail.com / Kalda tee 30, Tartu /

ÕPPEINFO LISA

 

Meil on olemas äpp ja elektooniline õpingukaart. Selle abil saab jälgida sõidutunni teekonda ning kirja panna kõik head ja vead. Näiteks saab märkida vead kaardile vastavalt sellele, kus need tehti. Õpilase meilile saabub hiljem tema sõidu kokkuvõtte, et oma vigu analüüsida ja neid edaspidi vältida.

Õppetasu maksmine ja sellest vabastamine: esmane sissemakse tuleb teha enne koolituse algust e-keskkonnast, ülekandega arveldusarvele, pangakaardiga või sularahas kohapeal.

Õppetasu tagastamise tingimused: esmane sissemakse tagastamisele ei kuulu; dokumentide ennetähtaegne väljavõtmine on tasuline – vaata hinnakirja.

Töötukassa poolt suunatud õpilased on vabastatud õppetasu maksmisest.

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolituse õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis ning haridus- ja teadusministri määruses “Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord” esitatud nõuetele. Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolitust viivad läbi vastava erialase hariduse ja erialase töökogemusega koolitajad. Täienduskoolitust läbiviivatel koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus. Koolitajad läbivad regulaarselt erialaseid täienduskoolitusi. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub vastava tehnika ja seadmetega kinnisel õppeväljakul Kalda tee 27, Tartus.

Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Tagasiside kogumise kord: koolituse kestel koguvad koolitusspetsialistid, koolitusjuhid ja koolitajad õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppe kvaliteet.

Tagasisidet ootame kõigilt, kodulehel rubriigi “Kontaktid” alt.

Tutvu Sõiduõppe ABC koolitajatega!

Tere!

Sinu paremaks mõistmiseks vali, millega saaksime sind järgmiseks aidata