+372 507 82 30 / soiduoppe@gmail.com / Kalda tee 30, Tartu /

JÄTKUKOOLITUS Erapooletu hinnang JÄRELKOOLITUS Loe lisaks

Pedagoogilise haridusega sõiduõpetajad annavad kompententsipõhise hinnangu hinnangu Teie sõiduoskusele.

Ettevalmistamine riiklikuks eksamiks. Kõigile huvilistele, sõltumata millise autokooli olete lõpetanud.

Soovid saada erapooletut ja professionaalset hinnangut autokoolis õpitule, siis on sul võimalus testida oma liiklusalaseid oskusi. Saad objektiivse tagasiside, mis ei ole ainult veapõhine. Sõit  toimub, eelnavaid eesmärke seades, meeldivas ja sõbralikus pedagoogilise haridusega ja suurte kogemustega koolitaja  juures. Sõidu hindamisel saad ise aktiivselt osaleda oma oskuste hindamisel. Saad sa teada oma tugevatest külgedest ja veel arendamist ning harjutamist vajavatest kompetentsidest.

JÄRELKOOLITUS JUHTIMISÕIGUSE TAASTAMISEKS

Info telefonil 52 15 056