Taksojuhtide ametikoolitused, täiendkoolitused 130 €

Kutseoskusnõuded kehtivad tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab  sõitjate taksoveol

Taksojuhil on nõutav perearstilt II grupi mootorsõidukijuhi tervisetõend !

Taksojuhi elukutse saab omanda 33 tunnise koolitusega.

Eelduseks kursusega liitumisel on vähemalt 2 aastane juhistaaz.

Sõiduõppe OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner 

Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrusele nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

Töötavatel taksojuhtidel  tuleb läbida 7 tunnine koolitus iga 5 aasta järel

Taksojuhi täiendkoolituse läbimise eelduseks on Maanteeamet liiklusregistri (ARK) poolt väjaantud kutsetunnistuse olemasolu.  Koolituse lühim kestvus üks päev.

Koolitusel käsitletakse järgimisi teemasid:
1. Tööõiguse alused
2. Liiklus-, teenindus- ja suhtlemispsühholoogia
3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine
4. Majandustegevuse alused
5. Taksovedude korraldus, seadusandluse muudatused 
6. Kindlustused
7. Taksojuhi vastutus
8. Töökeskkond ja liiklusohutus

Koolitus lõpeb eksamiga koolitaja juures ning peale seda väljastab Maanteeameti liiklusregister ametikoolituse tunnistuse.

Esmaõppe eksamil tuleb vastata 30 küsimusele ja täiendusõppe eksamil 20 küsimusele.

Üle 2 aasta B-kategooria staaziga juhtidel tuleb läbida 33 tunnine esmane koolitus taksojuhi kutsetunnistuse saamiseks

Alates 1. jaanuarist 2007 väljastab  kutsetunnistusi Maanteeamet (riigilõiv 33 €)

Väljastatud  ametikoolituse või täienduskoolituse tunnistus kehtib kuni 5 aastat väljaandmise kuupäevast

Tuleme ka Teie juurde koolitusi läbi viima.

Registreeru koolitusele "ajakava ja registreerumine" alt

Taksojuhi kutsetunnistus esikülg
Taksojuhi kutsetunnistus tagakülg
 

 
 

Registreeri kursusele