Pimeda aja koolitus

1.07.2011 jõustunud õppekava järgi peavad õpilased, kes lõpetavad autokooli pärast 01.10.2011

läbima algastme koolitusel pimedasõidu koolituse. Teistele liiklejatele soovituslik ja vajalik.

Koolitus peab olema läbitud kindlasti enne lõppastme koolitust.

Registreeri kursusele