Õigusabi

Õiguslikud vaidlused on tänapäevases ühiskonnas täiesti elementaarne nähtus. Kõigil isikutel on põhiseaduslik õigus kaitsta oma huve. Oma huvide kaitse on põhjendatud nii kohtuvälises, kui ka kohtumenetluses. Kui kohtuväline menetlus annab avara võimaluse kasutada oma õiguste realiseerimist erinevate variantide vahel siis kohtumenetlus ise on oma olemuselt rangelt formaliseeritud. Selleks et olla edukas oma probleemi lahendil on igati mõistlik kasutada spetsialisti abi, st pöörduda isiku poole kes omab vastavaid erialateadmisi. Õigusabi kvaliteet on eriti oluline, kuna selle ebapiisavus võib viia sisuliselt põhjendatud vaidluses negatiivsele tulemusele.

 Teie probleemid lahendavad õigusnõustaja Raivo Kiisk ja liiklusspetsialist Mart Laanemäe.

Sõiduõppe OÜ õpilastele, nende sõpradele ja sugulastele on nõustamine 50% soodustusega.

 

Registreeri kursusele