Ohutu- ja libedasõidu kursus kõigile

Ohutu- ja libedasõidu kursusel õpitakse säästliku-ja ohutu sõidu võtteid ning sõiduki juhtimist eksreemolukorras libedal teel

Kursusel käsitletakse teemasid, mis aitavad ohutult kohale jõuda

1. Juhi ja reisija ning sõiduki ettevalmistus ohutuks sõiduks. Rehvide õige valik

2. Käitumine ohuolukorra ilmnemisel

3. Ootamatust takistusest ümberpõige, pidurdamisega ja ilma ning  ABS-iga ja ilma

4. Kurvis sõiduki pidurdamine, ABS-iga ja ilma

5. Käitumine sõiduki külglibisemise korral

6. Juhi võimalused kütuse säästmiseks ja keskkonna saastamise vähendamiseks

7. Käitumine liiklusõnnetuse korral

Koolitus koosneb teooriaosast, säästliku sõidu treeningust ning libedasõidu võtete treeningust liberajal

Koolitus kestab 8 tundi ja sisaldab kohvipause

Analoogsete kursuste analüüsimisel on selgunud, et nende kursuste läbinutel vähenes liiklusõnnetusse sattumine

 

Registreeri kursusele