Lõppastme koolitus, libedasõit aastaringselt alates 85 €

LÕPPASTME KOOLITUS  -  PARIMA HINNAGA MITMEPÄEVANE VÕI

ÜHEPÄEVANE e-õppe KIIRKURSUS ka AUTOMAATKÄIGUKASTIGA AUTOGA

Lõppastme koolitusel tasutakse kogu summa enne koolituse algust

Lõppastme koolitus ja libedasõit toimub aastaringselt. Lõppastme koolitust võivad kõik

läbida kas automaatkäigukastiga autoga või manuaaalkäigukastiga autoga

Koolitused toimuvad kolmapäeviti ja reedeti (vt. 'ajakava ja registreerumine')

Koolituse maht on 6 tundi (a´45 min) mida saab läbida ühel päeval või kahel erineval päeval

Mitmepäevasel koolitusel on teoorialoeng ja sõit eri päevadel

Meil eraldi transporti liberajale sõiduks ja tagasi ei vajata, kogu koolitus

toimub meie sõidukitega, kõik hinnas. Koolituse toimumise kestvus 6-7 tundi

Kiirkursuse ja e-õppe korral tuleb arvestada eelneva materjaliga tutvumise ja testi sooritamise ajaga

Koolitusel osaleda soovijad, kes on lõpetanud B-kategooria esmaõppe algastme koolituse peale 01.10.2011.a, peavad enne lõppastme koolitust olema läbinud pimeda aja koolituse. Vajadusel saab pimeda aja koolituse läbida Sõiduõppe OÜ-s. Esmase juhiloa omanik saab läbida koolitaja juures juhi ohutu liiklemise ja riske vältiva sõiduoskuse süvendamise ning keskkonda säästva sõiduviisi kujundamise koolituse. Koolituse käigus viimistletakse ka juhi üldisi sõiduoskusi, õpetatakse säästliku sõiduviisi võtteid ning selgitatakse sõidukiiruse valiku olulisust libedal teel. Eesmärk on anda juhile valmidus ohtlikku olukorda ette aimata ja vältida. Ohuolukorras tuleb osata õigesti toimida, et liiklusõnnetuse tagajärgi võimalikult kergendada

Teooriaõpe - keskkonda säästev sõiduviis, libedasõidu riskivältimise õpe,  liiklusõnnetuste analüüs

sõiduoskuse lihvimine - ökonoomse sõiduviisi kujundamine,  libedasõidu riskivältimise harjutused liberajal

Pärast lõppastme koolituse läbimist tehakse mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele

(autokooli tunnistusele) sissekanne

Kande põhjal vahetatakse esmane juhiluba ilma eksamiteta Maanteameti Liiklusregistri Büroos

kui juhil puuduvad liiklusregistris karistused liiklusnõuete rikkumise eest

Koolitusele on vaja kaasa võtta juhiluba ( võib ka kehtetu olla) ja koolitunnistus

Juhul kui autokooli tunnistus on kaduma läinud saab meilt koolituse läbimise järel osaleja osta uue tunnistuse (hind 15 €)

Peale registreerumist kursustele tuleb tasuda ülekandega Sõiduõppe OÜ arveldusarvele

(selgitusse - lõppaste ja koolituse kuupäev) või tasuda kohapeal sularahas

Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõidukijuhi juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud

Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas

rohkem kui 1 aasta. Mõningatel juhtudel (vaata järelkoolitus) tuleb enne koolitust taastada juhtimisõigus

Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeameti büroos sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam

Registreeru koolitusele 'ajakava ja registreerumine' alt

   

 

B-kategooria lõppastmekoolituse õppekava

Lõppastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

 

Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.   Käitumine libedates teeoludes

3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

 

Libedasõidu riskivältimise praktikum 

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

 

Kokku lõppastme koolituses                                         

4

Kokku lõppastme koolituses 

2

 

 

Registreeri kursusele