Järelkoolitus üle Eesti

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi

seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi

Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu

liikluskäitumise taastamiseks

Registreeru kursusele "www.sõiduõppe.ee/registreeri" alt, valides kursuse kuupäeva

Kursus algab TARTUS 3.juuni, 1.juuli ja 5.august

TALLINNAS 6.juuni, 4.juuli ja 8.august 2017

Vajalik registreerumine kodulehel või telefoni teel

Järelkoolitust vajavad juhid:

  1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid
  2. on korduvalt ära võetud
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus ei tohi olla alla 6 ja ületada 12 isikut

Järelkoolituse kursuse kestus on 16 akadeemilist tundi

Järelkoolitus koosneb vähemalt neljast loengumoodulist, mille vahe peab olema vähemalt üks nädal

Juhi järelkoolituse läbiviijad: 
 
1. Annika Maarend (IK 46804042735), psühholoog-nõustaja; 
 
2. Anneli Mölder (IK 46811282731), järelkoolitaja; 
 
3. Mart Laanemäe (IK 36409212749), järelkoolitaja

Järelkoolitusi viime läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas

Hind 190 € võimalik vajadusel läbida soodsalt lõppastmekoolitus

 

Registreeri kursusele