Järelkoolitus üle Eesti

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi

seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi

Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu

liikluskäitumise taastamiseks

Registreeru kursusele "www.sõiduõppe.ee/registreeri" alt

valides kursuse kuupäeva. Järgmised kursused algavad:

TALLINNAS 23. septembril, 7.oktoobril, 4. novembril ja 2.detsembril 2017

TARTUS 10.oktoobril, 7.novembril ja 5.detsembril 2017

PÄRNUS 11.oktoobril,  19. novembril ja 16. detsembril 2017

Vajalik registreerumine kodulehel või telefoni teel

Järelkoolitust vajavad juhid:

  1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid
  2. on korduvalt ära võetud
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus ei tohi olla
 
alla 6 ja ületada 12 isikut

Järelkoolituse kursuse kestus on 16 akadeemilist tundi

Järelkoolitus koosneb neljast loengumoodulist, mille vahe peab olema vähemalt üks nädal

Järelkoolitusi viime läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas

Hind 180 €,  samas võimalik vajadusel läbida

soodne lõppastmekoolitus - ühepäevane või KIIRKURSUS Tartus 90 €

 

Registreeri kursusele