Järelkoolitus üle Eesti

Juhtimisõigus võeti ära? Oled õiges kohas:

Registreeru endale sobivale kursusele "www.sõiduõppe.ee/registreeri" alt 

valides kursuse kuupäeva. Kursused algavad:

TALLINNAS 16. detsembril 2017 ja 13. jaanuar 2018

TARTUS 2. detsember ja 22. detsembril 2017 ning 20. jaanuar 2018

PÄRNUS  16. detsembril 2017

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi

seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi

Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks

Järelkoolitust vajavad juhid:

  1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid
  2. on korduvalt ära võetud
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus on 6 kuni 12 isikut

Järelkoolituse kursuse kestus on 16 akadeemilist tundi ja neli nädalat

Järelkoolitus koosneb vähemalt neljast loengumoodulist, mille vahe

peab olema vähemalt üks nädal

Osalemiseks grupitöös või erandkorras individuaalsel nõustamisel

on vaja end registreerida www.sõiduõppe.ee/registreeri

Võimalik on koos järelkoolitusega teha Tartus soodsa hinnaga 

lõppastmekoolituse KIIRKURSUS

Järelkoolitusi viime läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas

Koolituse maksumus alates 200 € 

Individuaalõpe Tartus ja Tallinnas 300 €