Järelkoolitus Tallinnas ja Tartus ning üle Eesti

Juhtimisõigus võeti ära?  Vajad järelkoolitust? Oled õiges kohas:

Registreeru endale sobivale kursusele "www.sõiduõppe.ee/registreeri" alt 

valides kursuse kuupäeva. Järgmised kursused algavad:

TALLINNAS 25. veebruar ja 25. märts 2018

TARTUS 3. märts ja 17. märts ning 14. aprill 2018

PÄRNUS  4. märts ja 7.aprill 2018

Järelkoolituse eesmärk on juhi seaduskuuleka liikluskäitumise

kujundamine läbi nõustamise protsessi

Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks

Järelkoolitust vajavad juhid:

  1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid
  2. on korduvalt ära võetud
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus on 6 kuni 12 isikut

Järelkoolituse kursuse kestus on 16 akadeemilist tundi ja neli nädalat

Järelkoolitus koosneb vähemalt neljast loengumoodulist, mille vahe

peab olema vähemalt üks nädal

Tasumine esimesel kogunemisel 200 € või vähemalt 50 € enne iga mooduli algust

Osalemiseks grupitöös või erandkorras individuaalsel nõustamisel

on vaja end registreerida www.sõiduõppe.ee/registreeri

Võimalik on koos järelkoolitusega teha Tartus soodsa hinnaga 

lõppastmekoolituse KIIRKURSUS 100 €

Järelkoolitusi viime läbi eesti- ja vene keeles - üle Eesti

Individuaalõpe Tartus ja Tallinnas 400 €