Järelkoolitus üle Eesti

Juhtimisõigus võeti ära? Oled õiges kohas:

Registreeru kursusele "www.sõiduõppe.ee/registreeri" alt 

valides kursuse kuupäeva

Kursus algab:

TALLINNAS 23. septembril, 7.oktoobril, 4. novembril ja 2. detsembril 2017

TARTUS 10. oktoobril, 7. novembril ja 5. detsembril 2017

PÄRNUS  15.oktoobril,  19. novembril ja 16. detsembril 2017

Järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi

seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine läbi nõustamise protsessi

Järelkoolitus on vajalik kaasliiklejaid arvestava ja ohutu liikluskäitumise taastamiseks

Järelkoolitust vajavad juhid:

  1. alkoholi või narkojoobes juhtimise eest karistatud juhid
  2. on korduvalt ära võetud
  3. üldiste riskikäitumise ilmingutega juhid, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud
Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis, kus koolitusgrupi suurus ei tohi olla
 
alla 6 ja ületada 12 isikut

Järelkoolituse kursuse kestus on 16 akadeemilist tundi ja neli nädalat

Järelkoolitus koosneb vähemalt neljast loengumoodulist, mille vahe

peab olema vähemalt üks nädal

Osalemiseks grupitöös või erandkorras individuaalsel nõustamisel

on vaja end registreerida www.sõiduõppe.ee/registreeri

Võimalik on koos järelkoolitusega teha Tartus soodsa hinnaga (90 €) lõppastmekoolitus

Järelkoolitusi viime läbi Tartus, Tallinnas, Põlvas, Pärnus ja Narvas

Koolituse maksumus 180 €