Helkurkoolitused

 HELKURKOOLITUS SÕIDUÕPPE ABC AUTOKOOLILT

Koolituse sihtgrupp on 5 – 7 aastased lasteaialapsed ja üldhariduskoolide 1. – 4. klassi õpilased. Grupi suurus maksimaalselt 25 inimest. Koolitus kestab 45 minutit. Koolituse eesmärgiks on teadvustada ohte helkuri mittekasutamisel ja selgitada helkuri õige kasutamise vajalikkust.

Koolituse teooria läbiviimisel kasutatakse kaasaegseid multimeedia esitlusvahendeid. Praktilise osa läbiviimiseks on helkurid, helkurvestid, tumedad ja heledad riided ja õppesõiduk.

Teoorias selgitame helkuri tööpõhimõtet ja kasutuskohti liikluses, vaatame katkendit filmist „Näe ja ole nähtav“. Selgitame, et inimesel on reageerimisaeg ja sõidukil pidurdusmaa ning hetkega liikuvat sõidukit seisma ei saa.

Praktiline katse pimedas ruumis valgusallika ja helkuri kasutamisega.

Praktika tegevus toimub pimedal ajal õues. Võrdleme nägemiskauguse erinevust tumedaid riideid, heledaid riideid, helkurit ja helkurvesti kandvate jalakäijate puhul.

Vaatame läbi seisva auto tuuleklaasi, kuidas autojuht näeb erinevalt riietatud (tumedad-heledad riided), helkurita, helkuriga ja helkurvestiga jalakäijaid. Saame teada, et läbi auto tuuleklaasi on nähtavus veelgi kehvem kui väljast vaadates. Selgitame, et juhul, kui autojuht ei märka jalakäijat õigeaegselt, jääb tal aega ja ruumi sõiduki peatamiseks või ümberpõikamiseks liiga vähe.

Pärast koolitust tunneb õpilane vajadust helkurit õigesti kasutada ja mõistab kui tähtis on see, et sõidukijuht teda õigeaegselt märkaks.

Peale koolitust kogub klassiõpetaja tagasisidet õpilastelt koolituse efektiivsuse kohta.

Koolituse läbiviijad:

1. Mart Laanemäe, Sõiduõppe OÜ – AM, A, B, BE, C, CE, D , DE, R, T –kategooria koolitaja,

Töökogemus : 14 aastat liikluspolitsei avariigrupis, 2 aastat liikluskahjude menetlemist,

7 aastat juhtide koolitamist autokoolis.

Haridus: Tallinna Tehnikakõrgkool - motorsõidukijuhi õpetaja eriala, Tallinna Politseikool

2. Kadi Laanemäe, Luunja Lasteaed Midrimaa – õpetaja

Haridus: Tartu Ülikool, ajalugu.

Töökogemus: autokoolis helkur- ja jalgratturite koolituste läbiviimine.

3. Anneli Mölder, Sõiduõppe OÜ teooria-ja sõiduõpetaja,

Haridus: Tartu Ülikool, magister.

Töökogemus: 26 aastat pedagoogina töötamist ja 

autokoolis erinevate koolituste läbiviimine.

 

 

 

3. 33333 

HHHind: HHHH 

 

 

 

 

Registreeri kursusele