Esmaabi koolitus

16- tunnine esmaabi koolituse e-õppes

on kohustuslik kõigile algõppe õpilastele. Teistele soovituslik ja vajalik. See mida sa teed esimestel minutitel pärast õnnetust otsustab kannatanu saatuse. Iseseisev tööd e-õppes ja 10 tundi praktikat õppeklassis. Mootorsõidukijuhi esmaabiõpetaja on registreeritud tervishoiutöötajana tervishoiutöötajate registris ja esmaabi tunnistuse vorm on kinnitatud Soitsiaalministeeriumis

Koolitaja Julia Lezik on lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, terviseameti registri nr. N11201esmaabi koolitaja, töötab kiirabis ja tema mõnusal koolitusel igav ei hakka

Esmaabi ettevõttes koolitus

EV Sotsiaalministri määrusega nr. 80 (14.12. 2000) “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse. Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.  Täiendõpet uuendatakse iga kolme aasta järel.

Kursuse käigus käsitletakse järgmisi teemasid nii teoorias kui ka praktikas. 

  • Õnnetusolukorra hindamine
  • Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi
  • Elustamine
  • Verejooksu peatamine
  • Haavade sidumine
  • Šokis kannatanu abistamine
  • Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral
  • Teadvuse kaotanud inimese abistamine

Kursus toimub ühel päeval kella 10:00 kuni 16:00-ni ja eeldab eelneva iseseisva töö läbimist.

Kursus lõpeb eksamiga testi vormis.

Registreeru koolitusele "ajakava ja registreerumine" alt

Materjali iseseisvaks tööks saadame registreerumisel antud e-mailile.

 Registreeru

 

 

 

 

Registreeri kursusele