Esmaabi ettevõttes koolitus 40 €

EV Sotsiaalministri määrusega nr. 80 (14.12. 2000) “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” on sätestatud, et igas ettevõttes peab olema inimene, kes on läbinud 16-tunnise esmaabi väljaõppe kursuse. 

Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.
Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi.  Täiendõpet uuendatakse iga kolme aasta järel.

Registreeru koolitusele "ajakava ja registreerumine" alt, hind koos käibemaksuga ainult 40 eurot

 

 

Registreeri kursusele