B - kategooria (manuaal või automaatkäigukastiga)

KASULIK KOOLITUS KOGU ELUKS!

Sõidutunni hind 20 € (koos käibemaksuga)

Sõiduõppe ABC õpilastest läbisid riikliku eksami 2017.a. 
A-, B,-, C-kat. õpilased esimesel korral 78,81 % ja Tartus koguni 80,73 %

B - kategooria klassiõpppele kaasa tasuta e-õppe koolitus

kursusele saab registreeruda 15,5 aastaselt

Praktika näitab, et parimaid tulemusi annab vaid kannatlik ja sõbralik õpetamisviis

https://www.mnt.ee/et/ametist/statistika/autokoolide-statistika 

https://tarbija24.postimees.ee/3351111/23-soidutunniga-juhiluba-tasku-peaaegu-voimatu

Sõiduõppe ABC pakub kõigile õpilastele korralikku maanteesõidu kogemust 

kuna praktika näitab, et just maanteel juhtuvad raskemad õnnetused

omame kooli vastas suurt õppesõidu platsi õppesõiduga alustamiseks

Juhul, kui õpilane omab B-kat. automaatkäigukasti juhtimisõigust, kuid soovib manuaalkäigukasti juhtimisõigust,

peab õpilane läbima sõidutunni koolituse vähemalt 2 sõidutunni ulatuses. Sellisel juhul lülitatakse teooriaõpingutesse

erisused, mis puudutavad manuaalkäiguvahetusega sõidukijuhi koolitamist võrreldes automaatkäiguvahetuse

sõidukijuhi koolitamisega

Konsultatsioon ja eksamite sooritamine igal neljapäeval kell 14:00 kuni 17:00

Õppesõidukid on uued  KIA, OPEL, TOYOTA  ja ŠKODA marki sõidukid

Automaatkäigukastiga õppeautod on uus ŠKODA RAPID

EURO 6 turbomootori 7 käigulise DSG-automaatkäigukastiga või uus KIA SPORTAGE 7 k.

Maksta saab osade kaupa. Tuleme koolitusi ka Teie juurde läbi viima.

Kui on küsimusi võtke julgelt ühendust. Meiega võidad!

Meie õpetajad on rahulikud  ja kogemustega liiklusõpetajad

B-kategooria sõiduk on auto, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta. Sama auto koos kerghaagisega (täismassiga kuni 750 kg.) B-kategooria omandamisel on kohustuslik läbida 28 teooriatundi (üks teooriatund 45 minutit), 21 sõidutundi (üks sõidutund 45 minutit), pimeda aja koolitus ( 45 minutit teooriat ja 45 minutit praktilist õppimist kinnisel territooriumil) libedasõidu koolitus (2 teooriatundi ja 1 sõidutund) ning 16 tunniline esmaabi kursus.

B-kategooria kursus kestab minimaalselt 8 nädalat. See sisaldab endas teooriaõpet, liiklusohutust, liikluspsüholoogiat, liiklusviisakust, autoehitust, liiklusülesannete lahendamist,  arutelusid, grupitööd  ja tunnikontrollide tegemist.

Sõidetakse vähemalt 23 kohustuslikku sõidutundi. Riikliku eksamiküpsuse saavutamiseni läheb tavaliselt rohkem sõidutunde. Õpe autokoolis lõpeb kooli teooria-ja sõiduoskuste kontrolliga. 

SÕIDUÕPPE ABC autokoolis toimub õppesõit 7 päeva nädalas ning  Teil on võimalik sõita meie autokoolis esmaspäevast reedeni ja ka laupäeval ning pühapäeval kella 8:00 kuni 20:00-ni - valides endale sobiva sõiduaja.

Kui kohustuslike sõidutundidega ei omandata piisavalt sõidukogemust, tuleb võtta lisatunde, kuni omandatakse vajalikud kogemused iseseisvaks liiklemiseks ja riikliku sõidueksami sooritamiseks.

Kohustusliku esmaabi kursuse saab läbida (kuus kaks korda toimuval esmaabikoolitusel) Sõiduõppe OÜ-s

B-kategooria kursustele saab tulla juba 15,5 aastaselt. Kolm kuud enne 18- aastaseks saamist saab sooritada Maanteeameti Liiklusregistri Büroos eksamid. Load saab kätte 18-aastaselt 

Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursustele saab tulla 15,5 aastaselt. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema isik kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis

Olles autokoolis läbinud esimesed teemad saate alustada sõiduõpet ka juhendajaga. Juhendajal tuleb taotleda juhendaja tunnistus Maanteeameti Liiklusregistri Büroost, sõiduk tuleb tähistada eest ja tagant nähtavate õppesõidumärkidega ning õpilasel peab olema kaasas õpingukaart millel on tehtud märge linnasõidule lubamise kohta

Koolitusele tulles võiks kohe kaasas olla isikut tõendav dokument ja tervisetõend perearstilt. Saab tuua ka kolme päeva jooksul. Olete oodatud kursusele. Õppematerjalid on koolituse hinna sees !

Võimalik võtta ka ainult sõidutunde teise autokooli lõpetanutel  

väljastpoolt Sõiduõppe ABC autokooli

koolilõpu tunnistuse või ka juhilubade alusel sõidutunni hind 20 € 

Maksta saab osade kaupa

 

 

teooria.ee

  B-kategooria õppekava alates 1.06.2013

B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekava. Õppeainete läbimise ajaline plaan.  

Teema

ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID

Teooriaõpe

Tundide arv

Teema

ALGASTME KOOLITUSE AINEKAARDID

Sõiduõpe

Tundide arv

 

Moodul I

10

 

Moodul I

2

1.1.

 

Ülevaade õppetöö korraldusest ja eesmärkidest

1

1.1.

Juhi tööasend ja turvavarustus

 

0,5

1.2.

Iseseisvaks õppimiseks juhendamine

1

1.2.

Sõiduki käsitsemine

 

1

1.3.

Liiklus kui süsteem

3

1.3

Sõiduoskuste hindamine

0,5

1.4.

Ohutu liiklemise põhimõtted

2

1.4

Sõiduõpe individuaalse programmi järgi

 

1.5.

Teiste liiklejatega arvestamine

1

 

 

 

1.6.

Sõiduki turvalisus

1

 

 

 

1.7.

Inimene sõidukijuhina

1

 

 

 

 

Moodul II

10

 

Moodul II

14

2.1.

Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites, peatumine ja parkimine

3

2.1.

 

2.1.2

2.1.3

 

2.1.4

2.1.5

 

Sõiduki juhtimine vähese liiklusega teedel

Sõidu lõpetamine ja parkimine

Sõiduki juhtimine linnaliikluses

Ristmike ületamine

Maanteesõit

 

2

 

2

2

 

2

2

2.2.

Sõidujärjekord sõites

3

2.2.

Sõiduki juhtimine erinevates liiklussituatsioonides

2

2.3.

Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis

2

2.2.1

2.2.2

Sõiduki iseseisev juhtimine

Sõiduoskuste hindamine

1

1

2.4.

Käitumine liiklusõnnetuse korral

2

2.2.3

Sõiduõpe individuaalse programmi järgi

 

 

Moodul III

7

 

Moodul III

6

3.1.

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

3.1.

Möödasõit, möödumine ja ümberpõige

2

3.2.

Sõidu planeerimine riski vältimise eesmärgil

1

3.2.

Sõiduki juhtimine planeeritud teekonnal

2

3.3.

Keskkonda säästev auto kasutamine

1

3.3.

Keskkonda säästev sõiduki juhtimine

1

3.4.

Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes

1

 

 

 

3.5. Peatamisteekonna pikkust mõjutavad tegurid 2 3.4. Algastme libedaraja harjutused 1

 

PIMEDA AJAL SÕIDUKI JUHTIMISE KOOLITUSE AINEKAARDID

Teooriaõpe

 

 

PIMEDA AJAL SÕIDUKI JUHTIMISE KOOLITUSE AINEKAARDID

Sõiduõpe

 

PT

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

1

PS

Pimeda ajal sõiduki juhtimine

 

1

 

Teooriatunde kokku:

28   Sõidutunde kokku: 23

Liiklusteooria- ja sõidueksam Maanteeametis

 

Esmase juhiloa saamine

 

Lõppastme koolitus

Teooriaõpe

Sõiduõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja  teisi liiklejaid arvestav mõtteviis.   Käitumine libedates teeoludes

3

Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

1

Libedasõidu riskivältimise praktikum 

1

Libedasõidu riskivältimise harjutuste sooritamine

1

Kokku lõppastme koolituses                                         

4

Kokku lõppastme koolituses 

2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri  27.06.2011. a määrus nr 60  “Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ 

Õpetamise korralduslikud alused [RT I, 30.04.2013, 3 – jõust. 01.06.2013]

Registreeri kursusele