Ametikoolitused, täienduskoolitused veokijuhtidele, KUTSETUNNISTUS

Kasulik koolitus veokijuhtidele ja veoettevõtetele

Ameti-ja täienduskoolitused algavad  TALLINNAS ja TARTUS  10. ja 17. märts 2018 kell 9:00  

Pakume head koolitust hinnaga alates 130 € (sisaldab KM 20%)

2018.a. muudatused seadusandluses, miinimumpalga nõude ja 

täitmise selgitamine, sõidumeerikud klassiruumis harjutamiseks

Kaasates oma ala parimaid tegijaid on meie koolitus kaasaegne ja heal tasemel 

põhirõhk on töö-ja puhkeaja reeglite ning koormakinnituse süvaõppel

Teeme lihtsalt, arusaadavalt ja praktiliselt koormate kinnitamise

ning töö- ja puhkeaja reeglid selgeks. Koolitusel osalejale korralik õppematerjal

Omame pikaajalist kogemust C-ja CE-kategooria juhtide ettevalmistamisel ja tegeleme

aktiivselt veokijuhtide ettevalmistamisega algusest peale

Praktika digimeerikute simulaatoritel.  Politseikontrollija praktilised kogemused

ja kohtupraktika, konkreetsete juhtumite analüüs, probleemkohtade analüüs

Koolitus aitab vedajal raha kokku hoida ja kiiremini edasi liikuda

Sõiduõppe OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Lükkame ümber veoautojuhilt veoautojuhile levivaid  müüte ja

viime Teid kurssi tegelike nõuetega Eestis, Euroopa Liidus ja kaugemalgi 

Koolitusel osalemiseks on vajalik kehtiv C1-, C-, või CE-kat. juhiluba !

Alla 2 aastase staažiga veoautojuhtidel tuleb läbida 70 tunnine kiirendatud ametikoolitus

Veoautojuhtidel staažiga üle 2 aasta tuleb läbida 35 tunnine koolitus

Kutseoskusnõuded kehtivad tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab:

veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga 

Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6. novembri 2000. a määrusele nr 87 „Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine

Kutsetunnistuse nõue kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides sõltumata sellest kas juht on lepingulises

vahekorras sõiduki valdajaga või mitte. Euroopas Liidus kohustuslikud kutsetunnistused väljastab

Maanteeamet (kutsetunnistuse riigilõiv 33 €)

Väljastatud  ametikoolituse või täienduskoolituse tunnistus kehtib

4 kuni 7 aastat väljaandmise kuupäevast

Osalejatele tasuta parkimisruum Tartus Kalda tee 30 ja Tallinnas Narva mnt 38 

Küsige hinnapakkumist gruppidele ja oma firmale ning hakka püsikliendiks

   Lektorid käsitlevad ainult praktilisi ja vajalikke teemasid:

1. Töö-ja puhkeaeg (analoog- ja digisõidumeerikud) nõuded ja näited töö-ja puhkeaja

    salvestamisel,     rikkumiste ärahoidmine, raskeveokite kontrollija praktilised näited

     ning kohtupraktika Eestis.  Sõidumeerikute praktika  VDO Siemens ja Stoneridge

     simulaatoritel,  müütide-kuulujuttude ümberlükkamine  ja raskeveokite kontrollimisel

     esinenud tegelike probleemide lahkamine praktikutelt

     Lektorid:  Lõuna PP koolitaja, vanemametnik, raskeveokite kontrollija Priit Kiidron

       täiendab end pidevalt Eestis ja Euroopas veosevedajatele suunatud koolitustel

       ja ERAA aktiivne tegevliige, veoettevõtte pikaajalisee juhtimiskogemusega Jaak Kivisild

2. Koormate kinnitus EL kaubaveol - koolitus annab hea ülevaate sellest, kuidas tagada ohutu

    veosekinnitus nii kauba omanikule, veokijuhile kui kaasliiklejatele. Praktilised näpunäited

     kuidas lihtsalt ja kiiresti koorem kinni saada nii, et see  äkkpidurdusel liikuma ei hakkaks

     ning ka kontrollimisel probleeme ei valmistaks.

   Lektorid:  Lõuna PP vanemametnik, raskeveokite ala, Priit kiidron ja

   ERAA tegevliige Jaak Kivisild (pikaajalise veoettevõtte juhtimise kogemusega)

3. Liiklusohutus, liiklusseadus, tööülesande ohutu läbiviimine,  liiklusõnnetuste analüüs.

4. Sõiduki tundmine ja käsitlemine, nõuded sõidukite tehnosesundile.

     Lektor:  Mart Laanemäe Sõiduõppe OÜ juhtaja, TTK autotehnika eriala,

     veokijuhtide teooria- ja sõiduõpetaja, säästliku sõiduviisi koolitaja

5. Tööõigus, tegevjuristi näited elust enesest, kohtupraktika

     Lektor:  Raivo Kiisk,  RK Õigusbüroo jurist, KHK tööõiguse õppejõud

6.  Ökonoomne- ja ohutu  sõiduviis, juhi vastutus ning kindlustused

      Lektorid:  Mart Laanemäe Sõiduõppe OÜ juhtaja,

                     Raivo Kiisk,  RK Õigusbüroo jurist, KHK tööõiguse õppejõud

                     tegeleb igapäevaselt liiklusalaste- ja tööõigusalaste juhtumite lahendamisega

Tuleme üle Eesti Teie juurde koolitusi läbi viima, helista ja lepime kokku

SÕIDUÕPPE ABC kuulub Eesti Autoettevõtete Liitu
Eesti Autokoolitajate Liitu ja Liikluskoolitajate Liitu
Registreeru koolitusele ajakava ja registreerumine alt

Liiklusseadus

Autoveoseadus

Koormate kinnitamine

Autojuhi töö-ja puhkeaeg

Veoautojuhi ja bussijuhi kutsetunnistus esikülg

Veoautojuhi ja bussijuhi kutsetunnistus tagakülg 

 

 

 

Registreeri kursusele