AM - kategooria ehk mopeed

AVASTA JUHTIMISE IMELINE MAAILM.  HEA KOOLITUS KOGU ELUKS !

Sõiduõppe ABC õpilastest läbisid riikliku eksami 2017.a. 
esimesel korral 78,81 % ja Tartus koguni 80,73 %

Mopeedijuhi AM-kategooria mootorsõidukijuhi lubade taotlemisel tuleb läbida kursus autokooli juures

AM-kategooria koolitusel on vajalik läbida ka esmaabikursus

Konsultatsioon ja eksamite sooritamine neljapäeviti kell 14:00 kuni 17:00

Õppeperioodiks tasuta riietus meie motokooli poolt

Meie rolleritega ja varustusega saab teha ka riikliku eksami

Peale koolitust saab juhtida mopeede ja rollereid, isegi neljarattalist rollerit.

Õppekava sisaldab liiklusreegleid, liiklusohutust, liikluspsühholoogiat ja mopeedi ehitust.

Õppekava näeb ette minimaalselt 8 teooriatundi ja 8 sõidutundi

Kursusele saab õppima tulla kui alaline elukoht on Eestis ja õppetöö alustamisel peab olema vähemalt 14-aastane

 

  Praktilised harjutused mopeediõppel

Sõidu alustamine tõusul

 Sõidu alustamine tõusul algab, etteantud kohast (nt stoppjoone eest). Mopeedi võib harjutuse sooritamisel paigal hoida esi- või tagapiduriga. Sõidu alustamisel ei tohi mopeed tõusul oluliselt (üle 30 cm) tagasi vajuda. Kaldpinna võib asendada teelõiguga, mille tõus on samaväärne (tõus protsent: 10-12%).

 Otse sõitmine sammukiirusel

Sõita tuleb sammkiirusega (ca 5 km/h) vähemalt 25 meetrit. Sõidu ajal peab õpilane tasakaalu säilitama ning mitte kalduma silmnähtavalt (üle 0,3m paremale või vasakule) kõrvale ette antud sõidusuunast. Samuti ei tohi silmnähtavalt sammukiirust ületada ega jalga maha toetada.

 Pöörde sooritamine sammukiirusel

Sõita tuleb kiirusega ca 5–10 km/h ja tasakaalu hoides sooritada õpetaja juhendusel kas vasakpööre, parempööre või tagasipööre. Harjutust sooritades ei tohi jalga maha toetada.

 Slaalomi sõitmine

Läbida tuleb slaalomirada, hoides tasakaalu nii juhtimise kui ka mopeedi kallutamisega (vähemalt viis 4 meetrise vahedega paigutatud koonust või piiret). Keelatud on koonuse või piirde vahelejätmine, jala maha toetamine ning raja piiridest välja sõitmine.

 Kaheksa sõitmine

Sõita tuleb nii, et säiliks tasakaal. Harjutust tuleb järjest läbida kaks korda, väljumata harjutuse piiridest või etteantud trajektoori puhul sellest mitte üle 0.3 m paremale või vasakule.

 Üle risti oleva takistuse sõitmine

Harjutuse sooritamisel tuleb mopeedi kiirendada kiiruseni vähemalt 20 km/h, enne takistust õigeaegselt pidurdada (pidurdamist alustatakse 10–12 m enne takistust) ja sõita üle takistuse.

 Sõitmine läbi kitsa värava

Harjutuse sooritamisel tuleb sõita läbi 1,2 m laiuse värava, säilitades mopeedi juhitavuse ja tasakaalu.

 Takistusest ümberpõikamine

Harjutus tuleb sooritada kiirusel vähemalt 20 km/h ning 3–5 m enne takistust tuleb sellest ümber põigata ja pidurdamata taastada endine sõidujoon. Takistusest ümberpõiget peab harjutama nii vasakult kui paremalt. Takistus asub sõidusuunast 0,5 meetri kaugusel, kas paremal või vasakul, olenevalt kummalt poolt ümberpõiget harjutatakse. Manöövri sooritamine võimaldab hinnata juhi oskust takistusest ohutult ümber põigata.

Pidurdamine ja etteantud kohas peatumine

Kiirendada mopeedi kiiruseni vähemalt 30 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit peatada mopeed stoppjoone ees sõidujoonest oluliselt (üle 0,3 m paremale või vasakule) kõrvale kaldumata. Pidurdamine algab etteantud kohast 10 m enne stoppjoont.

Parkimiskohale sõitmine ja parkimiskohalt lahkumine

Harjutuse sooritamisel tuleb mopeedi käekõrval lükates paigutada tagurdades parkimiskohale ja asetada tugihargile. Seejärel sõiduk käivitada ja parkimiskohalt ära sõita.

 

Registreeri kursusele