ADR - koolitused, ohtlike ainete ja lõhkeaine vedu, ADR-базовый курс + переподготовка на русском языке

ADR - kursused - kasulik investeering vedajale 

Järgmised kursused: TARTUS  25 . veebruar ja TALLINNAS  3. märts 2018

Lõhkeaine- ja paakauto koolituse saavad kõik vajadusel lisaks juurde teha

1. juulist 2017 kohustuslik ADR ohutusjuhend:

http://www.eraa.ee/doc/MKM_ADR_autojuhi_ohutusjuhend_2017.pdf

Korduskoolituse korral peab ADR - tunnistus olema kehtiv ka riiklikul eksamil 

ADR ohtlikke veoseid vedava autojuhi koolituskursusele võetakse vastu

Eesti või teise Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või rahvastikuregistrisse kantud füüsiline isik,

kellel on olnud kehtiv   B- või C1- või C-kategooria mootorsõiduki juhiluba vähemalt kaks aastat

Sõiduõppe OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner - kursused nii eesti kui vene keeles.

Koolitusi viime läbi üle Eesti

1. Ohtlike ainete vedu madelautoga  (ADR-põhikoolitus)

kursus 18 tundi (tund a`45 minutit) kokku 3 päeva

2. Ohtlike ainete vedu madelautoga ja paakautoga:

kursus kokku 4 päeva

3. Ohtlike ainete vedu paakautoga (põhikoolituse olemasolul): 

kursuse maht 2 päeva

4. Ohtlike ainete veo korduskoolitus (kehtiva tunnistuse alusel): 

kursuse 16 tundi kokku 2 päeva

5. ADR - lõhkeaine erikoolitus (põhikoolituse olemasolul või korraga tehes): 

kursus 1 päev

6. ADR - korduskoolitus + paakautokoolitus juurde: 4 päeva

Korralik õppematerjal on koolituse hinna sees

Eksami sooritamisel saadetakse teade Maanteeametisse

Peale seda saab sooritada ADR riikliku eksami endale sobivas Maanteeameti teenindusbüroos üle Eesti

ADR-põhikoolitus on vajalik juhul, kui veetakse ohtlikke veoseid pakendatuna või puistes.

ADR-paakauto koolitus on vajalik juhul, kui veate ohtlikke aineid paakautodega mahtuvusega üle

1000l või paakkonteinereid mahtuvusega üle 3000l

ADR-korduskoolitus tuleb sooritada aasta jooksul enne tunnistuse kehvtivusaja lõppemist

ADR-lõhkeaine erikoolitust on vaja  lõhkeainete (klassi 1) veoks

RIIKLIK ADR EKSAM (endale sobival ajal ja enda poolt valitud MNT. teeenindusbüroos üle Eesti)

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi eksamineerimine ning ohtlikke veoseid vedava autojuhi

ADR - kohaste tunnistuste väljastamine toimub Maanteeameti teenindusbüroodes.

Põhikoolituse eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 25 küsimust.

Pärast põhikoolituse eksami sooritamist ja vastavalt paakautoveo erikoolituse kursuse läbimist

ettenähtud eksam koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust.

Tunnistuse kehtivuse pikendamiseks vajaliku ohtlikke veoseid vedava autojuhi täienduskursuse eksam

koosneb valikvastustega testist, milles on vähemalt 15 küsimust.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi (ADR) eksami vastuvõtmise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

Ohtlikke veoseid vedava autojuhi tunnistuse või selle duplikaadi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 33 eurot.

Korduskoolituse saavad läbida autojuhid, kelle olemasoleva ADR tunnistuse kehtivuse lõpuni

on jäänud aega mitte rohkem kui 12 kuud

(aasta enne tunnistuse kehtivuse lõppu võib tulla kursustele)

B-kategooria juhilubadega on võimalik läbida ADR kursus ohtlike ainete veoks

kuni 3500 kg sõidukiga, juhiluba peab olema üle 2 aasta.

Registreeru koolitusele 'ajakava ja registreerumine' alt

SÕIDUÕPPE ABC kuulub Eesti Autoettevõtete Liitu
Eesti Autokoolitajate Liitu ja Liikluskoolitajate Liitu
 

Kasulikke linke:

Ohtlike veoste autoveo eeskiri:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13128444?leiaKehtiv

rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppega (ADR)

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=25120

ADR kleebiste tellimiskoht (OÜ Kolm Lõvi)

http://www.kohver.com/products.php?category_id=85

 

Registreeri kursusele