A - kategooria MOTOKOOL 330 € (mootorratas)

Vabadus, sõltumatus ja liiklumisrõõm

Pakume korralikku nõuetele vastavat õppeplatsi Kalda tee 27 koos

tasuta parkimise, sooja riietusruumi ja riiete kuivatamise võimalusega

Mõnus nädalavahetus tsiklisõidu ja - saunaga 25-27. mai

Võrumaa metsade ja mägede vahel - registreerumine "ajakava ja hinnad" alt

Kõik tsiklihuvilised on oodatud. Info telefonil 52 15 056

Sõiduõppe ABC tublid õpilastest läbisid riikliku eksami 2017.a.

esimesel korral üle 90% - täname

Anname edasi üle 30 aastase kogemusena omandatud nõuanded ja ohutuid sõiduvõtteid

liikluses ellujäämiseks. Õpetame Teile vastujuhtimist ja ümberpõiget ning äkkpidurdust

Praktika näitab, et parimaid tulemusi annab vaid kannatlik ja sõbralik õpetamisviis

Õppesõiduga alustamiseks helista õpetajale ja broneeri aeg   

Sõiduõppe ABC suur aiaga piiratud nõuetele vastav õppesõidu plats

on kohe autokooli vastas Kalda tee 27 

Õppesõiduks helista õpetajale ja lepi sõiduaeg kokku:

Sõiduõppe ABC ohutu sõiduviisi motokoolitajad on:

Mart - 53482566,      Raivo - 53330888    ja      Riho - 5082387                                  

Õpetamise kogemused Norra ja Soome Survival motokoolitajatelt 

Kõik koolitajad tegelevad ka alarmsõidukijuhtide koolitamisega 

Küsimuste tekkimisel võtke julgelt ühendust. Meiega sulle meeldiks 

Meie tsikliõpetajad saavad teile anda oluliselt rohkem juhtnööre ohutuks tsiklisõiduks

kui on vajalik pelgalt riikliku eksami sooritamiseks. Koolitajad osalevad regulaarselt

mainekal Moto-Survival koolitusel, et anda Teile parimat võimalikku moto-õpet

Õppeperioodiks tasuta motoriietus (kiivrid, joped, kaitsmed, kindad jne.)
 Sama tsikli ja varustusega saate teha riikliku eksami Maanteeameti teenindusbüroos, ARK-is
Endal peavad olema sõidutundi tulles motosaapad või hüppeliigest kaitsevad saapad
hügieenilistel eesmärkidel
Kawasaki ER-6-n on kerged tsiklid (kaal 190 kg.) hea väändemomendiga võimsa kahesilindrilise mootoriga
Kerge tsikliga on eriti mõnus harjutusi sooritada ja edukalt hakkama saada ka riiklikul eksamil

A-kategooria juhtimisõigust saab taotleda 20 aastaselt tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes sõidueksami II järk (see tähendab sõit liikluses). Astmelisel (A2-lt A-le) üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures

17,5-aastaselt saab tulla A-kategooria kursustele, kus saab sõitu õppida mootorrattaga, mille mootori võimsus ei ületa 35 kW  Läbida tuleb 28 tundi teooriat, 12 sõidutundi ja esmaabikursus. Koolitus lõpeb teooria-ja sõiduoskuste kontrolliga. 

24-aastaselt saab tulla õppima mootorrattaga mille võimsus ei ole piiratud. Samuti peab õpilasel olemas olema B-kategooria põhiluba. Kohustuslik on läbida 10 tundi teooriat ja 10 sõidutundi. Autokoolis tuleb sooritada sõidu- ja teooriakontroll. Väljastatakse koolitunnistus.

Juhiloa saamiseks sooritatakse riiklikud eksamid Maanteeameti Liikluregistri Büroos.

A-kategooriat saab tulla õppima 20-aastaselt juhul kui isikul on olnud eelnevalt käes

A2 kategooria juhtimisõigus vähemalt 2 aastat

Kõigil on võimalik võtta ka ainult A-kategooria sõidutunde või täiendkoolitust

Teooriatunde saab läbida ka e-õppes! Registreeru koolitusele' ajakava ja hinnad' alt

 

 

Praktilised harjutused mootorrattaõppel ja riiklikul eksamil

Samas on need oskused väga vajalikud igapäevasel ohutul liiklemisel tsikliga

Sõidu alustamine tõusul

Sõitu tuleb alustada 1. käiguga tõusul etteantud kohas. Mootorratast võib harjutuse sooritamisel paigal hoida jalg- või käsipiduriga. Sõidu alustamisel ei tohi mootorratas tõusul oluliselt (üle 30 cm) tagasi vajuda.

 Otse sõitmine sammukiirusel

Sõita tuleb sammukiirusega (ca 5 km/h) vähemalt 25 meetrit. Sõidu ajal tuleb mootorrattajuhil tasakaalu säilitada ning mitte kalduda silmnähtavalt (üle 0,3m) kõrvale (paremale või vasakule) ette antud sõidusuunast.

 Pöörde sooritamine sammukiirusel

Sõita tuleb kiirusega ca 5–10 km/h ja tasakaalu hoides sooritada õpetaja korraldusel vasakpööre, parempööre või tagasipööre.

 Aeglase ja kiire slaalomi sõitmine

Aeglane slaalom

Kiire slaalom

Läbida tuleb slaalomirada, hoides tasakaalu nii juhtimise kui ka mootorratta kallutamisega. Aeglase slaalomi sõitmine toimub kiirusel ligikaudu 5 km/h ning slaalomirada koosneb vähemalt viiest 4 meetriste vahedega paigutatud koonusest või piirdest, raja laius on 4 meetrit.

Kiire slaalomi sõitmine toimub kiirusel 30 km/h ning slaalomirada koosneb vähemalt viiest 8 meetriste vahedega paigutatud koonusest või piirdest.

Kaheksa sõitmine A1, A2 ja A-kategooria

Harjutuse mõõdud olenevalt sellest, kas tegu on A1-, A2-alamkategooria või A-kategooria mootorrattaga. Sõita tuleb joonisel 5 ettenähtud raja piirides noolega näidatud viisil nii, et säiliks tasakaal. Rada tuleb läbida vähemalt kaks korda.

Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h ja esi- ja tagaratta pidurit kasutades peatada mootorratas etteantud kohas (stoppjoone ees) sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist alustatakse 16 m enne peatamise kohta.

 Üle risti oleva takistuse sõitmine

Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast kiirendada kiiruseni vähemalt 30 km/h, enne takistust õigeaegselt pidurdada ja sõita risti üle takistuse. Pidurdamist alustatakse 10–12 m enne takistust.

Sõitmine läbi kitsa värava

Harjutuse sooritamisel tuleb sõita läbi 1,2 m laiuse värava, säilitades mootorratta juhitavuse ja tasakaalu.

Takistusest ümberpõikamine

Harjutuse sooritamiseks tuleb sooritada kaks manöövrit. Esimene manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kiirusel vähemalt 30 km/h. Takistusest ümberpõige toimub 3-5 m enne takistust ning pärast ümberpõiget tuleb taastada esialgne sõidujoon. Teine manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kiirusel vähemalt 50 km/h. Takistusest ümberpõige toimub 8–10 m enne takistust ning pärast ümberpõiget tuleb taastada esialgne sõidujoon.

Takistusest tuleb ümber põigata nii vasakult kui paremalt.

 Parkimiskohale sõitmine ja parkimiskohalt lahkumine

Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast käekõrval lükates paigutada mootorratas tagurdades parkimiskohale ja asetada tugihargile. Seejärel sõiduk käivitada ja parkimiskohalt ära sõita.

 

 

Registreeri kursusele